روایت مادرانه یک پرواز

قسمت پنجم مجموعه مستند ملازمان حرم / فصل مادران 

«شهید مرتضی کریمی»

با روایتگری مادر محترم شهید مدافع حرم مرتضی کریمی

و با اجرای سرکار خانم فضه سادات حسینی

 پنجشنبه 24 اسفندماه 

ساعت ۲۰ از شبکه افق

------------------------------------

file size : (757/#/79/#/34)mb

Duration : 00:28:03

Type : video

------------------------------------

------------------------------------

(در صورت خرابی لینک های بالا از لینک زیر استفاده کنید. )

file size : (85)mb