مستند ملازمان حرم مجموعه ای است که به زندگی شهدای مدافع حرم از نگاه همسرانشان با حضور افتخاری دکتر شهره پیرانی همسر شهید رضایی نژاد می پردازد. 
قسمت چهاردهم: زندگی شهید حمید سیاهکالی مرادی به روایت همسر محترمشان
پنجشنبه 19 فروردین 1395
ساعت 21 شبکه ی افق سیما