این وب در نظر دارد در راستای سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی و همچنین ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب و نام گذاری امسال به عنوان اقتصاد مقاومتی،اقدام وعمل بخش هایی از فعالیت های این وب معطوف به این مهم باشد.

مدیروب:میم ی