من شبا نمی تونم بخوابم!
 چرا؟!
 آخه دلم برای بابایی تنگ شده!!!

---------------

Duration : 00:02:08

Type : video

---------------


برای دیدن ویدیوی کامل این کلیپ، می تونید از این لینک استفاده کنید:

قسمت سیزدهم مستند ملازمان حرم