به گزارش " ملازمان حرم 313 " ; مادر یک شهید که روز گذشته در منطقه محاصره شده شهر الفوعه سوریه به شهادت رسید، محاصره الفوعه مانع از آخرین دیدار مادر و فرزند شد و مادر به اجبار از پشت گوشی تلفن با فرزندش وداع می کند.