نظام جمهورى اسلامى

انقلاب و اسلام

آنچه که این کشور را نجات مى‏دهد، اسلام است؛ همچنان که در دوران دفاع مقدس، آنچه که این ملت را نجات داد، اسلام بود.
اتحاد مسلمین و صفاى دل آنان، شرط اصلى اعلاى کلمه‏ ى اسلام است.
اسلام این مردم را به خیابان ها آورد؛ شاه را سرنگون کرد و حکومت را به آنها داد.
انقلاب بزرگ اسلامى ما، تمام مسلمانان دنیا را امیدوار کرده است. 
ایستادگى و مقاومت، تنها راه دفاع از اسلام و انقلاب است.
با تمام وجود از اسلام و انقلاب و نظام دفاع کنید.
براى تداوم انقلاب و خط امام به مجاهدت سخت‏ ترى نیازمندیم.
حفظ نظام از واجب ‏ترین فرائض است.
ملت ایران قدرت دارد اسلام و جمهورى اسلامى را حفظ کند.
میراث حضرت امام، نظام جمهورى اسلامى است.
نظام جمهورى اسلامى محصول تلاش عظیم امام و امت است.
همه ‏ى مسلمین در مقابل اسلام بدهکار و مسئولند.