پایگاه اطلاع رسانی اقتصاد مقاومتی در راستای اطلاع رسانی و تولید محتوا در زمینه ی مسائل مختلف اقتصاد مقاومتی و با هدف پاسخگویی به نیاز جامعه ی علمی کشور تاسیس شده است.

این مرکز در جهت انتشار پژوهش های گوناگون صورت گرفته و همچنین انجام تحقیقات و فعالیت های متعدد و برگزاری همایش ها و سمینارهای علمی با محوریت اقتصاد مقاومتی، که حلقه ی گمشده ی اقتصاد ایران می باشد، پدید آمده است.

این مرکز بر آن است تا در مسیر افزایش سطح دانش در زمینه های فوق  با استفاده از نیروی دانشجویی جوان و با کمک اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه های کشور، از طریق ارتباط هدفمند علمی با مراکز آموزشی و تحقیقاتی در سطح ایران و جهان و نیز ریشه یابی مشکلات اقتصادی کشور و ارائه ی راهکار های موثر در چارچوب نظام اقتصادی اسلام وسیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، در صحنه ی اقتصاد ملی نقش آفرینی نماید.

www.resistanceeconomy.com