ما که هستیم

بیانیه مأموریت
سایت جبهه جهانی مستضعفین جهت شناسایی، معرفی و خدمت رسانی به افراد و گروه های فعالی ایجاد شده است که در سراسر دنیا به هر شکلی در گسترش جریان حق و مبارزه با جریان باطل سهیم هستند.

این سایت با بهره مندی از کادری متخصص، متعهد، خلاق و پرانگیزه برای ایجاد جبهه مشترک جهانی علیه استکبار، حداکثر استفاده را از فضایی مجازی خواهد برد.

ضرورت

  • بشریت به واسطه فطرت حق طلب خود به سمت اخلاق، انسانیت و مبارزه با ظلم معطوف شده است.
  • افراد و گروه های فراوانی در دنیا آگاهانه یا ناآگاهانه در چارچوب گفتمان فطری ضداستکباری در حال فعالیت هستند.
  • هم افزایی این فعالیت ها نه تنها روحیه فعالان این عرصه را مضاعف می کند بلکه امکان تحرکات وسیع تر و عمیق تر را فراهم می سازد.
  • جبهه جهانی مستضعفین، برای ایجاد این هم افزایی فعالیت خود را شروع کرده است.
  • سایت جبهه جهانی مستضعفین به عنوان مجرای ارتباطی، شناسایی، معرفی و خدمت رسانی در فضای مجازی بخش مهمی از فعالیت این جبهه را پوشش می دهد.

سایت جبهه جهانی مستضعفین، سایتی مردمی و غیردولتی است که به وسیله ی تعدادی از دانشجویان ارشد و دکتری و اساتید متخصص در رشته های مرتبط با حوزه ارتباطات بین الملل و رسانه اداره می شود.

در این بخش تلاش می کنیم تا مفاهیم مختلفی را که در سایت به کار گرفته می شود تعریف کنیم. بنابراین این بخش دائما به روز خواهد شد.

مستضعفین
کسانی که مورد استعمار، استثمار و سلطه سیاسی و اقتصادی قدرت های استکباری قرار گرفته اند. 
کسانی که مورد تهاجم عناصر فرهنگی – ایدئولوژیکی نظام سلطه قرار دارند و عناصر فرهنگی خود را در خطر می بینند. 
کسانی که از دسترسی به تریبون های بین المللی توسط امپریالیسم رسانه ای غرب محروم شده اند. 
کسانی که به دلایل مختلف از عرصه مدیریت کلان سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی عقب رانده شده اند. 
کسانی که غیرعامدانه از قرار گرفتن در پرتو انوار معرفت الهی محروم مانده و دچار فقر معرفتی هستند. 
کسانی که تحت سلطه حکومتی مستبد و دیکتاتور قرار دارند و از حقوق طبیعی انسانی محروم هستند. 
کسانی که تحت تأثیر القائات تبلیغاتی متمادی نظام سلطه، توانایی های بالقوه خدادادی خود و محیط زندگی شان را کشف نکرده و گرفتار دور باطل وابستگی – تحقیر شده اند. 
کسانی که به واسطه بیداری فطرت های پاک خود برای بازیابی فرهنگ، اندیشه، استقلال، آزادی، کرامت، حقوق انسانی و هویت خود و سایر انسان ها حرکتی را آغاز کرده و با واکنش شدید نظام سلطه مواجه شده اند.

www.mwfpress.com